infoviz.cz

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - NO

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší, NO
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 2. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Jihomoravský kraj
Zdroj
Data z pálení: Centrum dopravního výzkumu, Jihomoravský kraj, Data ze stanic: Český hydrometeorologický ústav
 283×    1×  Transkript infografiky

Jak ukázalo měření, během pálení dochází lokálně k velmi výraznému nárůstu koncentrací oxidu dusnatého. Absolutně nejvyšší hodnota byla naměřena při pálení suchého dřeva, konkrétně více než 2000 µg.m-3. Také u pálení ostatních druhů materiálů byly koncentrace velmi výrazně vyšší, než jsou hodnoty běžně pozorované na stanicích imisního monitoringu – ve všech případech byla maximální hodnota nad 1000 µg.m-3.

Průměrné hodnoty koncentrací se pohybovaly od 230 do 370 µg.m-3 – i tato čísla představují hodnoty výrazně vyšší, než jsou běžně pozorované koncentrace na stanicích, jak ukazuje sloupcový graf níže, reprezentující průměrné a maximální koncentrace naměřené na vybraných stanicích v pětiletí 2016-2020.

Oxid dusnatý (NO)

Oxid dusnatý je produktem nedokonalého spalování. Ve vzduchu rychle oxiduje na oxid dusičitý.

Hlavním zdrojem emisí oxidu dusnatého v České republice je doprava. Nejvyšší koncentrace proto bývají dlouhodobě pozorovány na dopravně nejzatíženějších lokalitách.

V zákoně o ochraně ovzduší není přímo pro NO stanoven žádný imisní limit.

Měření

Prezentované výsledky vychází z kontrolovaného pálení v rámci měřicí kampaně zadané JMK a realizované Centrem dopravního výzkumu (www.cdv.cz).