infoviz.cz

Normály srážek

Kategorie
počasí a klima, vzdělávací
Klíčová slova
srážky
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
5. 3. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
ČHMÚ, Meteorologický slovník
 466×    20×  Transkript infografiky

Klimatologické normály udávají dlouhodobý průměrný stav konkrétního meteorologického parametru.

Normály se počítají z 30letého období, použití dlouhodobého průměru zajišťuje, že se v datech neprojevují krátkodobé výkyvy.

Dle světové meteorologické organizace (WMO) se tzv. standardní normály počítaly vždy z navazujících třicetiletí – 1901-1930, 1931-1960, 1961-1990 a nejnověji 1991-2020. Nově však WMO doporučuje používat nejnovější dostupné třicetiletí, tedy například i 1971-2000 nebo 1981-2010.

V případě, že z daného místa nejsou dostupná data za 30letou periodu, lze vypočítat tzv. prozatímní klimatologický normál za desetileté období, které začíná 1. lednem prvního roku nového desetiletí (např. 2011-2020).

Jak ukazují grafy, průměrné celkové roční a průměrné dílčí měsíční úhrny srážek se dlouhodobě nemění. V konkrétních letech však mohou být odchylky od dlouhodobých průměrných úhrnů velmi výrazné. Výrazně se také mohou lišit odchylky od normálu v různých oblastech v České republice ve stejném roce.

Nejvíce srážek spadne v letních měsících, naopak nejméně v zimě.