infoviz.cz

Průměrná teplota v zimě* v krajích a České republice

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
20. 8. 2021
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 866×    21×  Transkript infografiky

Graf nahoře vlevo ukazuje průměrnou zimní teplotu za dvě období 1962–1990 a 1991–2020. Na vedlejší ose je pak zobrazen rozdíl mezi oběma průměry. Průměrné teploty pro jednotlivá desetiletí ukazuje graf nahoře vpravo. Pod grafy je heatmapa ukazující průměrné teploty v jednotlivá léta 1962–2021. Z grafů vyplývá, že ve všech regionech se v zimě dlouhodobě otepluje. Absolutně nejteplejší zimy jsou v oblasti Středočeského kraje + Prahy, naopak nejchladnější jsou v kraji Karlovarském. Výrazné oteplování pozorujeme od konce 80. let 20. století. Heatmapa dole ukazuje, že pokud je určitý rok teplotně nadprůměrný či naopak podprůměrný, je tomu tak většinou v celé ČR. V heatmapě jsou šipkou nahoru zvýrazněny nejteplejší a nejchladnější zimy v daném regionu. Úplně nejteplejší zima byla v roce 2007 ve středních Čechách (včetně Prahy) (3,6 °C). Naopak nejchladnější zima byla ve všech regionech v roce 1963, úplně nejchladnější pak v Moravskoslezském kraji (-7,9 °C). Pro poslední rok hodnocení (2021) jsou zobrazeny i samotné průměrné hodnoty.