infoviz.cz

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 2. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Jihomoravský kraj
Zdroj
Data z pálení: Centrum dopravního výzkumu, Jihomoravský kraj, Data ze stanic: Český hydrometeorologický ústav
 394×    8×  Transkript infografiky

Na podzim 2021 proběhla měřicí kampaň zaměřená na monitoring kvality ovzduší během pálení v otevřených ohništích. Měření spočívalo v založení kontrolovaného ohniště a spalování různých typů suchého materiálu – trávy, listí, dřeva a směsi. Ve vzdálenosti několika metrů od ohniště byly umístěny měřicí přístroje, které v krátkých intervalech monitorovaly kvalitu ovzduší v daném místě.

Výsledky měření ukázaly na extrémní nárůst koncentrací řady znečišťujících látek. Pozorovány byly hodnoty, které byly v některých případech i několikasetnásobně vyšší než jsou běžně pozorované hodnoty na stanicích imisního monitoringu. I krátkodobá expozice takto vysokým koncentracím má nežádoucí vliv na zdraví.

Ještě vyšší koncentrace lze očekávat v případě, že není pálen dokonale vysušený rostlinný materiál. Měření probíhalo v blízkosti ohniště, avšak vzhledem k naměřeným hodnotám lze předpokládat, že i v širším okolí, kam se vznikající znečišťující látky postupně rozptylují, mohou být koncentrace velmi výrazně zvýšené.

Pro uvedení naměřených hodnot do kontextu, byly tyto srovnány s hodnotami ze stanic imisního monitoringu v Brně – konkrétně byly srovnány průměrné naměřené hodnoty s pětiletým průměrem ze stanic za období 2016-2020 a maximální naměřené hodnoty s absolutně maximální pozorovanou hodinovou koncentrací v období 2016-2020.

Průměrné hodnoty byly u některých látek až 350násobně vyšší během pálení, u maximálních hodnot byl rozdíl i více než stonásobný. V případě karcinogenního benzo[a]pyrenu byly naměřené průměrné hodnoty 28násobně vyšší, než je maximum za pětileté období ze stanic (průměr absolutního maxima ze stanic).