infoviz.cz

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 2. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Jihomoravský kraj
Zdroj
Data z pálení: Centrum dopravního výzkumu, Jihomoravský kraj, Data ze stanic: Český hydrometeorologický ústav
 164×    5×  Transkript infografiky

Na podzim 2021 proběhla měřicí kampaň zaměřená na monitoring kvality ovzduší během pálení v otevřených ohništích. Měření spočívalo v založení kontrolovaného ohniště a spalování různých typů suchého materiálu – trávy, listí, dřeva a směsi. Ve vzdálenosti několika metrů od ohniště byly umístěny měřicí přístroje, které v krátkých intervalech monitorovaly kvalitu ovzduší v daném místě.

Výsledky měření ukázaly na extrémní nárůst koncentrací řady znečišťujících látek. Pozorovány byly hodnoty, které byly v některých případech i několikasetnásobně vyšší než jsou běžně pozorované hodnoty na stanicích imisního monitoringu. I krátkodobá expozice takto vysokým koncentracím má nežádoucí vliv na zdraví.

Ještě vyšší koncentrace lze očekávat v případě, že není pálen dokonale vysušený rostlinný materiál. Měření probíhalo v blízkosti ohniště, avšak vzhledem k naměřeným hodnotám lze předpokládat, že i v širším okolí, kam se vznikající znečišťující látky postupně rozptylují, mohou být koncentrace velmi výrazně zvýšené.

Pro uvedení naměřených hodnot do kontextu, byly tyto srovnány s hodnotami ze stanic imisního monitoringu v Brně – konkrétně byly srovnány průměrné naměřené hodnoty s pětiletým průměrem ze stanic za období 2016-2020 a maximální naměřené hodnoty s absolutně maximální pozorovanou hodinovou koncentrací v období 2016-2020.

Průměrné hodnoty byly u některých látek až 350násobně vyšší během pálení, u maximálních hodnot byl rozdíl i více než stonásobný. V případě karcinogenního benzo[a]pyrenu byly naměřené průměrné hodnoty 28násobně vyšší, než je maximum za pětileté období ze stanic (průměr absolutního maxima ze stanic).