infoviz.cz

Znečištění ovzduší z pálení v otevřených ohništích - PM10

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, zdroje znečišťování, znečišťování ovzduší
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 2. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Jihomoravský kraj
Zdroj
Data z pálení: Centrum dopravního výzkumu, Jihomoravský kraj, Data ze stanic: Český hydrometeorologický ústav
 117×    4×  Transkript infografiky

Jak ukázalo měření, během pálení dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací suspendovaných částic. Absolutně nejvyšší hodnota byla naměřena při pálení suchého listí, konkrétně téměř 90 tisíc µg.m-3. Také u pálení ostatních druhů materiálů byly koncentrace řádově vyšší, než jsou absolutně maximální hodnoty běžně pozorované na stanicích imisního monitoringu – ve všech případech byla maximální hodnota nad 10 000 µg.m-3.

Průměrné hodnoty koncentrací se pohybovaly od 4,7 tisíc do 13,3 tisíc µg.m-3 – i tato čísla představují hodnoty zcela se vymykající hodnotám pozorovaným běžně na stanicích. Pro srovnání – prahová hodnota vyhlašování smogových situací u částic PM10 má hodnotu 100 µg.m-3.

Suspendované částice PM10

Suspendované (prachové) částice PM10 představují částice o průměru do 10 µm pevného či kapalného skupenství rozptýlené v ovzduší.

Hlavním zdrojem emisí těchto částic v České republice je lokální vytápění domácností, zejména vytápění ve starých kotlech na tuhá paliva.

V zákoně o ochraně ovzduší jsou pro částice PM10 definovány dva imisní limity pro ochranu zdraví:

  • Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci: 40 µg.m-3
  • Imisní limit pro 24h průměrnou koncentraci: 50 µg.m-3, max. povolený počet překročení je 35× za rok

Měření

Prezentované výsledky vychází z kontrolovaného pálení v rámci měřicí kampaně zadané JMK a realizované Centrem dopravního výzkumu (www.cdv.cz).