infoviz.cz

Vývoj podílu zdrojů energie a jejího množství

Kategorie
energetika
Klíčová slova
energie, globální
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
16. 4. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
EMBER
 260×    5×  Transkript infografiky

Grafy vpravo ukazují globální podíl jednotlivých zdrojů energie na celkové výrobě v období 2000 až 2021. Fosilní zdroje (v grafech mají šedé odstíny) měly v roce 2021 podíl 61,8 %, v roce 2000 to bylo 64,1 %. V hodnoceném období měly fosilní zdroje nejvyšší podíl v roce 2007 (téměř 68 %). Podíl „čistých“ zdrojů začal stoupat od roku 2013. Relativní podíl zdrojů však neříká nic o absolutních číslech. Absolutní hodnoty naopak ilustrují grafy vlevo, celkové množství vyrobené elektřiny trvale roste. Podíl energie vyrobené z uhlí v období 2000-2021 klesl z 38,2 % na 36,5 %, avšak samotné množství vyrobené energie z uhlí se téměř zdvojnásobilo. Jak dále ukazuje graf, větrná energie se začíná více prosazovat od roku 2006, solární od roku 2015. Globálně zůstává nejvýznamnějším zdrojem energie uhlí, následované plynem a vodními elektrárnami.

Procentuálně zaznamenala největší nárůst solární energie (1 TWh v roce 2000, 1023 TWh v roce 2021), celkově má však tento zdroj podíl pouze 3,7 %. Výrazný byl také nárůst větrné energie z 31 TWh (2000) na 1813 TWh (2021). Zvýšila se i výroba jadernými elektrárnami, avšak podíl tohoto zdroje v relativních číslech klesl z 16,7 % na necelých 10 % v roce 2021.

Celkové množství vyrobené elektřiny za rok v období 2000 až 2021 stouplo o 84 % z 14 978 TWh (2000) na 27 549 (2021). V hodnoceném období jsou patrné pouze dva roky, kdy došlo meziročně k poklesu vyrobené elektřiny – rok 2009 a rok 2020. V prvním případě se jednalo o dopad globální ekonomické krize a s tím spojený útlum hospodářského růstu, v druhém případě byla příčinou pandemie koronaviru a s ní spojená opatření, která měla rovněž významné ekonomické dopady.