infoviz.cz

Contrails, nikoliv chemtrails!

Kategorie
jiné, kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
emise, mýtus
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
12. 8. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 1058×    38×  Transkript infografiky

Každý už se setkal s „bílými čarami“, které za sebou zanechávají na obloze letadla. Odborně se těmto pruhům říká kondenzační stopy nebo kondenzační pruhy, anglicky contrails (condensation trails). O těchto pruzích koluje řada mýtů a nejasností, mohou mít různou šířku a mohou na obloze přetrvávat různou dobu.

Letecké motory (dopravních letouny, stíhací letouny, rakety atd.) pracují na bázi spalovacích procesů, a proto jsou uvnitř vysoké teploty a výfukové plyny ze spalování kerosinu jsou velmi horké a vlhké. Tlak vodní páry, a především teplota ve výškách, ve kterých se tyto stroje standardně pohybují, je mnohem nižší. Je tak nízká, že dochází k zmrznutí vodní páry a krystalky jsou to, co tvoří onen souvislý, úzký pruh na nebi. Každý motor vytváří svou vlastní stopu, proto bývá pruhů více těsně vedle sebe. Smíšení napomáhají turbulence vytvářené motorem a přirozené proudění větru.

Co kondenzační stopy obsahují?

Studie ukázaly, že vlhkost produkovaná spalováním v leteckém motoru produkuje přibližně 1,7 g vody na každý metr uletěné vzdálenosti. Avšak celkové množství vody odhadnuté v jednom metru kondenzační stopy je mezi 20,7 až 41,2 kg! Jedná se tedy takřka výhradně o vlhkost z okolní atmosféry.

Zplodiny z letectví se často uvádí ve formě emisního indexu – množství v gramech ve zplodinách děleno hmotnost v kg spáleného paliva. Suma těchto produktů je vyšší než suma celkového množství paliva, protože obsahují zplodiny i kyslík z okolní atmosféry, který se účastnil spalovacího procesu. V emisích bychom našli kromě vodní páry a oxidu uhličitého také oxidy dusíku (NOX) a oxid siřičitý (SO2) a stopová množství nespáleného paliva a oxidu uhelnatého.

Pro srovnání, v jedné studii bylo analyzováno právě množství zplodin a obsah kondenzačních pruhů, bylo zjištěno, že ve výše uvedeném množství 21 až 41 kg ledových krystalků na uletěný metr se nacházelo přibližně 0,025 g látek jiných než voda/led a CO2.

Co ovlivňuje vzhled?

V závislosti na výšce nad zemí, meteorologických podmínkách (teplota a vlhkost vzduchu) můžou mít kondenzační stopy různou tloušťku a můžou být na obloze patrné různou dobu. Důležitým faktorem udávajícím vzhled kondenzačních stop je i palivo, které daný letoun právě používá, přirozená oblačnost, vertikální pohyby vzduchu a rychlost větru v dané výšce.

Kde se tvoří?

Nejčastěji ve výškách 7-12 km při teplotách okolního vzduchu pod -35 °C. Pokud je vzduch chladný a vlhký, mohou se tvořit i v nižších výškách. Kondenzační pásy se netvoří přímo za motorem, ale až v určité vzdálenosti za ním, poté, co dojde k ochlazení a kondenzaci horkých emisí z motoru.

Chemtrails

Jedná se o slovo odvozené právě od anglického “contrails” (kondenzační stopa). Slovo chemtrails, odvozené od “chemická stopa”, souvisí s konspirační teorií založenou na názoru, že se nejedná o klasické kondenzační stopy, ale pruhy, do kterých jsou mj. vypouštěny různé škodlivé látky, ať už chemického či biologického původu. Podle různých alternativ této teorie se má jednat o viry, bakterie, plísně, kovy, polymerová vlákna atd. Tato teorie je zcela nesmyslná a vychází spíše z neznalosti toho, jakým způsobem a proč se tyto „čáry“ za letadly objevují.