infoviz.cz

Zdroje emisí znečišťujících látek v EU28

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
emise
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
16. 4. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
 269×    12×  Transkript infografiky

Co je zdrojem znečišťování ovzduší v Evropě? Vždy záleží, o jakou konkrétní znečišťující látku jde. Například hlavním zdrojem karcinogenního benzo[a]pyrenu je jednoznačně lokální vytápění domácností, v EU28 je jeho podíl 87 %, v České republice je to dokonce více než 95 %. Naopak doprava je velmi významným zdrojem zejména oxidů dusíku (NOX). Zemědělství je jednoznačně nejvýznamnějším zdrojem amoniaku.

Cílem těchto grafů je ukázat dílčí podíl jednotlivých kategorií zdrojů na emisích dané znečišťující látky. Pouze na základě těchto informací však nelze hodnotit významnost jednotlivých zdrojů jako celku, nejedná se totiž o absolutní hodnoty. Některé z těchto látek jsou problematičtější a podíly zdrojů u dané látky mají tedy větší význam (například právě benzo[a]pyren).