infoviz.cz

Vývoj emisí částic PM2,5 v jednotlivých krajích ČR

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, emise
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
25. 9. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
ENVIROMETR, CENIA
 324×    12×  Transkript infografiky

Emise částic PM2,5 v České republice dlouhodobě klesají. Minigrafy ukazují vývoj emisí částic PM2,5 v jednotlivých krajích. Hodnota reprezentuje relativní množství emisí vůči referenčnímu roku 2005. Graf vlevo dole ukazuje podíl emisí částic PM2,5 2020/2005. Z tohoto grafu je patrné, že za 15leté období došlo v jednotlivých krajích k poklesu o přibližně 20 až 45 %. Největší pokles byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji. Naopak nejméně se pokles projevil v Libereckém kraji. Celkové emise částic PM2,5 v České republice v absolutních číslech v kilotunách ukazuje čárový graf. Zatímco v roce 2005 činily české emise částic PM2,5 téměř 44 kt, v roce 2020 to bylo jen přibližně 32 kt.