infoviz.cz

Vliv ohňostrojů na kvalitu ovzduší

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
ohňostroje
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
22. 4. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Související infografiky
 2515×    120×  Transkript infografiky

Ohňostroje nejsou ničím jiným než kontrolovanými výbuchy, tedy spalovacím procesem v ovzduší. Kromě zajímavého audiovizuálního efektu s sebou bohužel přináší i některé negativní aspekty. Jedním z nich je krátkodobé, avšak potenciálně velmi výrazné znečištění ovzduší.

Výběr látek uvolňovaných do ovzduší během odpalování ohňostrojů

 • suspendované (prachové) částice (zejména menší frakce PM2,5 a PM1) – různorodá směs částic velmi malé velikosti, které jsou obecně hojně produkovány během spalovacích procesů
 • vybrané kovy – k dosažení konkrétního barevného efektu se používají soli různých kovů. Některé z nich se v ovzduší běžně téměř nevyskytují, proto je právě výskyt těchto prvků v ovzduší dobrým indikátorem vlivu odpalování pyrotechniky.
  • draslík (K), síra (S) – tyto dva prvky, zejména pak ve vzájemné kombinaci, tvoří součást střelného prachu a jsou tak přítomny víceméně ve všech pyrotechnických efektech. Nárůst koncentrace K během odpalů ohňostrojů může být i o několik řádů.
  • stroncium, baryum, měď, bismut, hořčík, titan, rubidium, chrom, vápník, antimon, olovo, mangan – prvky, jejichž koncentrace mohou být během odpalů zvýšené, protože se v pyrotechnice používají
  • oxidy dusíku – jsou produktem spalovacích procesů, zvýšení koncentrací nebývá příliš výrazné.
  • oxid siřičitý – může dojít ke zvýšení koncentrací
  • polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/Fs), hexachlorbenzen (HCB)

Kde je vliv největší?

Míra znečištění z odpalů pyrotechniky bývá největší v místech s nejvyšší mírou odpalů, obzvláště pak v místech špatně odvětrávaných. Typicky se tedy jedná například o náměstí nebo sídliště ve větších městech, kde je vysoká koncentrace odpalů a zároveň relativně uzavřený prostor, který omezuje rozptyl znečištění do okolí, a to se zde tedy kumuluje.

Kdy je vliv největší?

Obecně bývá situace nejhorší těsně po novoroční půlnoci ve městech. Na stanicích imisního monitoringu bývají nejvyšší koncentrace v průměru pozorovány mezi 1. a 2. hodinou ranní 1. 1. To souvisí s faktem, že nějakou dobu trvá, než se znečištění rozptýlí do širšího okolí od místa odpalu a projeví se tak na stanicích v daném městě.

Velký profesionální ohňostroj vs. drobná zábavní pyrotechnika

Pokud bychom srovnali vliv jednoho velkého profesionálního ohňostroje a vliv hromadného odpalu drobné pyrotechniky během novoročních oslav, jednoznačně výraznější je vliv drobných odpalů na Nový rok.

Velké profesionální ohňostroje jsou jednak odpalovány ve vyšší výšce a znečištění se tedy lépe rozptyluje, ale také celkové odpálené množství pyrotechniky je výrazně menší.

V prvních hodinách na Nový rok bývají koncentrace zejména prachových částic (PM) ve městech velmi vysoké, není výjimkou, že v krátkodobém průměru je dosahováno nejvyšších hodnot za celý následující rok.

Vliv na zdraví

Na jednu stranu se jedná o velmi krátkodobé a velmi výjimečné znečištění, na straně druhé, pokud se člověk nachází velmi blízko, mohou být hodnoty koncentrací znečišťujících látek extrémní. Velmi vysoká míra znečištění může mít negativní dopad na zdraví i při krátkodobé expozici, a to zejména u náchylných osob, jako jsou osoby trpící chronickými dýchacími či kardiovaskulárními potíži, malé děti nebo starší osoby.