infoviz.cz

Co nejvíce ovlivňuje emise z vytápění?

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
emise, lokální vytápění
Verze
1.1 zobrazit všechny verze
Publikováno
1. 6. 2024
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 999×    33×  Dílčí stručné infografiky

V případě, že chcete grafiku použít například v prezentaci nebo na sociálních sítích, hlavní infografika může obsahovat příliš mnoho textu a malé písmo. Níže jsou k dispozici dílčí infografiky, které obsahují dílčí části hlavní infografiky rozdělené na logické a graficky upravené části.


Část 1: Co nejvíce ovlivňuje emise z vytápění?
2024-06-01

Část 2: Typ kotle
2024-06-01

Část 3: Typ paliva
2024-06-01

Část 4: Kvalita paliva
2024-06-01

Část 5: Kvalita instalace, údržby a obsluhy
2024-06-01

Část 6: Intenzita vytápění
2024-06-01

  Transkript infografiky

Lokální vytápění domácností představuje v současnosti největší problém znečišťování ovzduší v České republice. U řady znečišťujících látek se jedná o nejvýznamnější, a někdy i téměř výhradní, zdroj emisí v České republice. Opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálního vytápění lze považovat za nejefektivnější způsob jak zlepšovat kvalitu ovzduší v České republice, zejména v poměru cena/výkon.

Typ kotle

Jedním z naprosto klíčových faktorů je samozřejmě typ kotle. Obecně lze říci, že nejnižší emise mají kotle plynové, elektrické či tepelná čerpadla. Naopak nejvyšší emise mají starší kotle na tuhá paliva, především kotle prohořívací a odhořívací.

Typ paliva

V případě kotlů na tuhá paliva je velmi významným faktorem také volba typu paliva. Liší se emise při vytápění hnědým uhlím, černým uhlím či dřevem (biomasou). Jsou dokonce případy, kdy lidé vytápí odpadky, což je jedna z nejhorších možných variant. Je také nevhodné spalovat jiný typ paliva, než na jaký je daný kotel certifikován.

Kvalita paliva

V rámci jednoho typu paliva, například dřeva, jsou také rozdíly. Závisí např. na obsahu hořlaviny v palivu. Lepší alternativou je spalování suchého dřeva než dřeva s vyšším podílem vody. U uhlí zase hraje roli například rozměr, ideální je v tomto směru u malých kotlů tříděné uhlí.

Kvalita instalace, údržby a obsluhy

Nesmírně důležitá je kvalita obsluhy a údržby kotle. Toto zahrnuje mj. například čištění spalinových cest (komín atd.), pravidelné revize kotle, čištění teplosměnných ploch (výměníku) apod. Pod pojmem instalace je míněn například výběr vhodně výkonného kotle tak, aby pracoval s co nejvyšší účinností.

Intenzita vytápění

Je vcelku logické, že emise jsou závislé také na samotném množství spalovaného paliva, které je dáno požadovanou mírou vytápění. Tímto faktorem ale nemusí být myšleno pouze zbytečné přetápění prostor, ale také vysoká intenzita vytápění daná nedostatečně zateplenými prostory.