infoviz.cz

Vývoj průměrné teploty vzduchu v ročních obdobích, 1961–2022, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
24. 8. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 513×    19×  Transkript infografiky

Jednotlivé body ukazují průměrnou teplotu vzduchu v roční období jednotlivých let. Dekádové průměry jsou vyznačeny přerušovanou čarou a hodnoty uvedeny nad osou X. V grafu jsou také vyznačeny roky s minimem a maximem. V případě všech ročních období je pozorován dlouhodobý nárůst teploty, nejméně výrazně na podzim, nejvýrazněji v letním a zimním období. Například zatímco v desetiletí 1961-1970 byla průměrná teplota v zimě -2,8 °C, v poslední dekádě 2011-2020 to bylo už +0,1 °C.