infoviz.cz

Imisní limity pro ochranu zdraví a ekosystémů

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
imisní limity
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
4. 7. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 478×    18×  Dílčí stručné infografiky

V případě, že chcete grafiku použít například v prezentaci nebo na sociálních sítích, hlavní infografika může obsahovat příliš mnoho textu a malé písmo. Níže jsou k dispozici dílčí infografiky, které obsahují dílčí části hlavní infografiky rozdělené na logické a graficky upravené části.


Část 1: Imisní limity - co to je?
2023-10-22

Část 2: Imisní limity pro ochranu zdraví
2023-10-22

Část 3: Imisní limity pro ochranu vegetace
2023-10-22

  Transkript infografiky

Zákon o ochraně ovzduší stanovuje hodnoty imisních limitů pro různé znečišťující látky (ty, které mají prokazatelně škodlivé účinky na zdraví populace nebo na vegetaci a ekosystémy) ve venkovním ovzduší.

Imisní limity definují limitní hodnotou pro daný průměrovací interval a v některých případech i maximální povolený počet překročení.

Samotná hodnota je pak kompromis mezi doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalšími vědeckými poznatky, a faktory ekonomickými a politickými.


  • limitní hodnota - číselná hodnota imisního limitu, která definuje rozhraní překročení a nepřekročení
  • doba průměrování - každý imisní limit má stanovenou dobu průměrování. Může se jednat například o roční průměrnou koncentraci látky, 24h průměr, 8h klouzavý průměr apod.
  • maximální přípustný počet překročení - u některých limitů se limit považuje za překročený, až pokud dojde k určitému minimálnímu počtu překročení jeho hodnoty v dané době průměrování. Například hodnota 24h imisního limitu pro PM10 má hodnotu 50 µg∙m–3 a maximální povolený počet překročení je 35× za rok. 24h imisní limit je tedy překročen pouze, pokud je na dané stanici během kalendářního roku více než 35 dní s 24h průměrnou koncentrací PM10 nad 50 µg∙m–3.