infoviz.cz

Reálné léto - 1961–2020, Brno-Tuřany, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
28. 8. 2021
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 252×    2×  Transkript infografiky

Jako léto se v meteorologii označuje období od 1. června do 31. srpna. V této infografice bylo léto vypočítáno exaktně tak, že byly spočítány klouzavé 92denní průměry během celého roku a následně byla vybrána perioda 92 po sobě jdoucích dní s nejvyšší průměrnou teplotou vzduchu. Perioda klimatologického léta (červen-srpen) je v grafu vyšrafována. Z grafu vlevo je patrné, že všechny intervaly jsou mezi květnem a zářím – konkrétně mezi 18. 5. a 26. 9.

Nejpozději se nejteplejší 92denní perioda vyskytla v roce 1999 (26. 6. až 26. 9.), naopak nejdříve v roce 1979 (18. 5. až 18. 8.). Přesná shoda mezi klimatologickým létem a nejteplejší 92denní periodou byla zaznamenána v roce 1992, 2007 a 2020. 22× byl začátek periody před 1. 6. (dříve než klimatologické léto), naopak ve 35 případech později. Z výpočtu průměrné odchylky můžeme vypočítat průměrné reálné léto za celé hodnocené období, které vychází na období od 4. 6. do 4. 9. Pokud bychom chtěli průměrné léto stanovit podle četnosti, pak nejčastější byla perioda 26. 5. až 26. 8. (1978, 1985, 1989, 1995 a 2018). Právě četnosti jednotlivých dní začátku nejteplejší 92denní periody jsou zobrazeny na bodovém grafu vpravo.