infoviz.cz

Kde byl překročen imisní limit v roce 2020?

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
imisní limity, znečištění
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
22. 3. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 320×    13×  Transkript infografiky

V některých oblastech České republiky jsou překračovány imisní limity (IL) pro ochranu zdraví pro různé znečišťující látky. V této infografice je zahrnut i O3. Ten vzniká až sekundárně reakcemi v ovzduší a jeho koncentrace jsou do značné míry dány i meteorologickými podmínkami (reakci katalyzuje sluneční záření).

Vzhledem k dlouhodobému oteplování byly koncentrace přízemního ozonu v posledních letech vyšší, zejména pak v roce 2018, historicky nejteplejším roce v České republice. Imisní limit pro přízemní ozon se hodnotí jako průměrný počet překročení za rok v průměru za 3leté období, proto vysoké koncentrace v roce 2018 ovlivňují i stav v roce 2020 (počítáno z období 2018-2020).

Koncentrace O3 bývají nejvyšší ve vyšších nadmořských výškách (vzhledem k vyšší intenzitě slunečního záření) a v oblastech nezatížených dopravou. Zatímco ve městech jsou tedy koncentrace nízké, v odlehlých, zejména horských oblastech, vyšší.

  • Podíl území České republiky s překročením alespoň IL pro ochranu zdraví se zahrnutí O3.
  • Podíl obyvatelstva České republiky žijícího v oblasti s překročením alespoň jednoho IL pro ochranu zdraví se zahrnutím O3.
  • Podíl území České republiky s překročením alespoň jednoho IL pro ochranu zdraví se zahrnutím O3, průměr 2012-2020.
  • Podíl obyvatelstva v Ústeckém kraji, žijícího v oblasti s překročením alespoň jednoho IL, se zahrnutím O3.