infoviz.cz

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH/PAU) - 16 prioritních

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
benzo[a]pyren, PAH
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
4. 11. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 256×    8×  Transkript infografiky

Polycyklické aromatické uhlovodíky (Polycylic Aromatic Hydrocarbons) (PAU, PAH) jsou organické sloučeniny, jejichž základ tvoří minimálně dvě benzenová cyklická jádra. Jsou to látky perzistentní (vysoce odolné proti degradaci, proto v životním prostředí zůstávají dlouhou dobu). PAH mohou být i v nízkých koncentracích karcinogenní, mutagenní či mít další toxické účinky na živé organizmy.

Do ovzduší se tyto látky dostávají například spalováním uhlí, dřeva či jiných materiálů. Mohou se navázat na částice v ovzduší a šířit se na větší vzdálenosti a pronikat dýchacím systémem do živých organizmů. Přenos ale může probíhat např. i potravou.

Existují stovky různých PAH. V roce 1976 bylo stanoveno 16 tzv. prioritních PAH, které byly obzvláště zkoumány vzhledem ke své toxicitě, rozšíření a expozici osob.

V tabulce vlevo jsou uvedeny názvy a chemické struktury těchto 16 prioritních PAH tak, jak je stanovila Americká agentura pro ochranu životního prostředí (Environment Protection Agency, EPA).