infoviz.cz

Spotřeba CO2 na obyvatele, Evropa, 2019

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
CO2
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
10. 11. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
BP, Global Carbon Project, International Energy Data (EIA)
Související infografiky
 252×    13×  Transkript infografiky

Vizualizace vlevo ukazuje průměrnou spotřebu CO2 pro jednotlivé evropské země přepočítané na obyvatele za rok 2019. Každý čtvereček reprezentuje 1 tunu. Růžově podbarvené země mají spotřebu CO2 na obyvatele vyšší, než je evropský průměr, naopak zeleně podbarvené země nižší.

Vůbec nejvyšší emise CO2 na obyvatele má v Evropě Lucembursko, konkrétně je to 36,44 t, následované Belgií (14,87 t) a Švýcarskem (13,51 t). Naopak nejnižší má poměrovou spotřebu CO2 Albánie (2,03 t) a Rumunsko (3,96 t).

Spotřeba CO2 na obyvatele v České republice patří s hodnotou 9,68 t v Evropě k nadprůměru a je velmi podobné například hodnotě Německa a Ruska.

Data v této datové sadě jsou dostupná pro 136 zemí, z nichž nejvyšší spotřebu CO2 na obyvatele má právě Lucembursko, následované Katarem (27,08 t), Brunejí (23,00 t) a Mongolskem (22,75 t). Hodnoty některých daších významných zemí jsou 6,59 t (Čína), 17,10 t (USA), 15,38 t (Kanada), 14,90 t (Austrálie) nebo 10,15 t (Japonsko).

Průměrná spotřeba CO2 na osobu v Evropě představuje 7,82 t. Země Evropské Unie (EU28) mají průměr (7,74 t), zbytek Evropy jen o něco málo více (7,99 t). Spotřeba CO2 v Evropě je tedy téměř dvojnásobná ve srovnání se světovým průměrem, který je necelých 5 t.