infoviz.cz

Imise a emise

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
imise, emise
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
14. 4. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
K dispozici v angličtině
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 1618×    39×  Transkript infografiky

Emise i imise označují množství znečišťujících látek, v obou případech udávané v jednotkách váhy na určitý objem. Rozdíl spočívá ve zdroji znečištění. V případě emisí se jedná o množství znečišťujících látek z konkrétního zdroje (který známe) – komín konkrétní elektrárny, výfuk konkrétního automobilu apod. Naopak imise vyjadřují množství znečišťujících látek v konkrétním místě (stanici imisního monitoringu) v konkrétním čase, Imise tedy pochází z různých méně či více vzdálených zdrojů a jsou ovlivněny dalšími faktory (jedná se tedy o kombinaci zdrojů, z nichž všechny zdroje a jejich konkrétní podíly nelze přesně stanovit). Ovlivňujícím faktorem jsou například tzv. sekundární reakce v ovzduší (chemické reakce, během kterých mohou vznikat nové látky a jiné naopak zanikat – emitované látky tedy nemusí být totožné s tím, co se naměří na stanicích) nebo vliv rozptylových a meteorologických podmínek (např. rychlost a směr větru, který udává jak intenzivně a v jakém směru se znečištění šíří od zdroje emisí, tedy ovlivňují zda, a pokud ano do jaké míry, budou na konkrétním místě a čase naměřeny emise z konkrétního zdroje). Zmínit je třeba také tzv. dálkový transport, tedy přenos znečišťujících látek na větší vzdálenosti (přítomnost látek v ovzduší ze vzdáleného zdroje).