infoviz.cz

Zemská atmosféra

Kategorie
geografie, vzdělávací
Klíčová slova
atmosféra
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
19. 11. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
NASA
 1234×    71×  Transkript infografiky

Atmosféru Země můžeme rozdělit do různých vrstev, které se liší například teplotou vzduchu nebo svou hustotou. Hranice mezi těmito vrstvami nejsou striktně ohraničené a mohou se lišit i v rámci Země. Například nejnižší vrstva, troposféra, je na pólech mocná jen asi 7 až 10 km, zatímco nad rovníkem je to přibližně 17 až 18 km.

troposféra - nejhustější část atmosféry (75 % hmotnosti). V této vrstvě neblíže Země žijeme a odehrává se zde většina procesů definujících počasí. Teplota v této vrstvě klesá s výškou, a to přibližně o 6,5 °C na každý výškový km. Nejnižší vrstva troposféry (cca do 1 až 3 km nad povrchem) se nazývá mezní vrstva atmosféry. Vertikální mocnost vrstvy je největší v rovníkových oblastech, naopak nejmenší poblíž pólů.

stratosféra - vrstva nacházející se nad troposférou a sahající do výšky přibližně 50 km. Část této vrstvy obsahuje relativně vysoké koncentrace molekuly ozonu (O3) a nazývá se ozonovou vrstvou. Tato vrstva ve výšce zhruba 25 až 35 km pohlcuje část slunečního záření, které má nežádoucí vliv na živé organizmy a je tak klíčové její zachování. Absorpce UV záření také zvyšuje teplotu v této vrstvě. Některé látky emitované na Zemi reagují s molekulami ozonu a tím snižují účinnost ochrany této vrstvy a podporují tvorbu tzv. ozonové díry. Jedná se zejména o látky označované jako CFCs (někdy také komerčním názvem freony). Jejich používání je dnes zakázáno.

mezosféra - vrstva sahající přibližně do výšky 80 km, ve které například shoří většina meteorů. Teplota zde s rostoucí výškou klesá, v horní části mezosféry jsou teploty nejnižší v zemské atmosféře, a to kolem -90 až -100 °C. V této vrstvě se někdy formují vzácné noční svítící oblaky, které se vyskytují zejména v letní období v zeměpisných šířkách 50 až 70°.

termosféra - vrstva atmosféry sahající přibližně do výšky 500 až 700 km. Název vrstvy je odvozen od faktu, že teplota zejména v nižší části této vrstvy velmi rychle roste. Velmi vysoká je v této vrstvě také variabilita teploty, například rozdíly mezi dnem a nocí jsou běžně kolem 200 °C a jsou dány zejména sluneční aktivitou. V horní části termosféry se teploty pohybují přibližně mezi 500 až 2000 °C. Hustota atmosféry v této vrstvě je velmi nízká. Interakcí slunečního větru s atmosférou Země vzniká v této vrstvě ve výšce nejčastěji kolem 100 km nad zemským povrchem světelný jev, kterému říkáme polární záře.

exosféra - jedná se o nejvyšší vrstvu atmosféry Země, která plynule přechází ve vesmírné vakuum (horní výšková hranice není ohraničená, spodní hranice je přibližně mezi 500 a 1000 km). Někteří odborníci již exosféru považují spíše za část vesmíru než část zemské atmosféry. Nejvíce je v této vrstvě zastoupen vodík a dále helium. Jsou zde velmi výrazné rozdíly teploty, nejčastěji se uvádí hodnoty mezi 0 a 1700 °C. V exosféře se také pohybuje řada družic, například družic poskytujících data pro geolokační systém GPS nebo meteorologické družice.