infoviz.cz

Není ozon, jako ozon

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
O3, atmosféra, ozon
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
15. 7. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 760×    35×  Transkript infografiky

Ozon je jen jeden – jedná se o molekulu složenou z tří atomů kyslíku, O3. Jeho působení s ohledem na lidské zdraví je však dvojsečné. Klíčové je, kde v atmosféře se molekula ozonu nachází, zda se jedná o tzv. přízemní ozon (v troposféře) nebo stratosférický ozon (označovaný také jako tzv. ozonová vrstva).

Ozon ve stratosféře

90 % molekul ozonu v zemské atmosféře se nachází ve stratosféře, nejvyšší koncentrace je přibližně ve výšce 30 až 35 km nad zemí. Molekuly ozonu ve stratosféře brání významné části UV-B (nebezpečné) a v menší míře UV A záření (bezpečné) ze Slunce dosáhnout zemského povrchu. Pro život na Zemi je tedy tato vrstva klíčová.

Některé lidmi produkované látky (například tzv. CFC) vedou ke snižování koncentrace ozonu ve stratosféře. Toto snížení koncentrace (ztenčení ozonové vrstvy) bývá někdy označováno jako tzv. ozonová díra.

Přízemní ozon

Přízemní ozon jsou molekuly ozonu v troposféře – přízemní vrstvě atmosféry. Je to ozon, který dýcháme. Vysoké koncentrace přízemního ozonu mají nežádoucí dopad na lidské zdraví – mohou způsobovat např. bolesti hlavy, kašel, dráždí sliznice atd. Nejvyšší koncentrace přízemního ozonu jsou pozorovány při jasném počasí a vysokých teplotách. Přízemní ozon řadíme mezi znečišťující látky, jejichž koncentrace jsou dlouhodobě na řadě míst v ČR monitorovány, mají stanoveny imisní limity a vysoké koncentrace mohou vést až k vyhlášení smogové situace.