infoviz.cz

Vývoj emisí oxidu siřičitého v jednotlivých krajích ČR

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
SO2, emise
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
24. 9. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
ENVIROMETR, CENIA
 344×    9×  Transkript infografiky

Emise SO2 v České republice dlouhodobě klesají. Minigrafy ukazují vývoj emisí SO2 v jednotlivých krajích. Hodnota reprezentuje relativní množství emisí vůči referenčnímu roku 2005. Graf vlevo dole ukazuje podíl emisí SO2 2020/2005. Z tohoto grafu je patrné, že za 15leté období došlo v jednotlivých krajích k poklesu o přibližně 40 až 90 %. Největší pokles byl zaznamenán v Praze. Naopak nejméně se pokles projevil v Kraji Vysočina. Tento fakt je dán skutečností, že je zde jen velmi málo průmyslových objektů a již v roce 2005 byly emise SO2 nízké. K vůbec největšímu poklesu emisí SO2 došlo v druhé polovině 90. let 20. stol. Celkové emise SO2 v České republice v absolutních číslech v kilotunách ukazuje čárový graf. Zatímco v roce 2005 činily české emise SO2 téměř 210 kt, v roce 2020 to bylo jen přibližně 65 kt. Ještě v roce 1990 to však bylo přibližně 1765 kt a v roce 1980 2068 kt.