infoviz.cz

Vývoj emisí oxidu siřičitého v jednotlivých krajích ČR

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
SO2, emise
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
24. 9. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
ENVIROMETR, CENIA
 82×    6×  Transkript infografiky

Emise SO2 v České republice dlouhodobě klesají. Minigrafy ukazují vývoj emisí SO2 v jednotlivých krajích. Hodnota reprezentuje relativní množství emisí vůči referenčnímu roku 2005. Graf vlevo dole ukazuje podíl emisí SO2 2020/2005. Z tohoto grafu je patrné, že za 15leté období došlo v jednotlivých krajích k poklesu o přibližně 40 až 90 %. Největší pokles byl zaznamenán v Praze. Naopak nejméně se pokles projevil v Kraji Vysočina. Tento fakt je dán skutečností, že je zde jen velmi málo průmyslových objektů a již v roce 2005 byly emise SO2 nízké. K vůbec největšímu poklesu emisí SO2 došlo v druhé polovině 90. let 20. stol. Celkové emise SO2 v České republice v absolutních číslech v kilotunách ukazuje čárový graf. Zatímco v roce 2005 činily české emise SO2 téměř 210 kt, v roce 2020 to bylo jen přibližně 65 kt. Ještě v roce 1990 to však bylo přibližně 1765 kt a v roce 1980 2068 kt.