infoviz.cz

Co dělat při smogové situaci?

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
smog
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
29. 1. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
K dispozici v angličtině
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Související infografiky
 784×    21×  Dílčí stručné infografiky

V případě, že chcete grafiku použít například v prezentaci nebo na sociálních sítích, hlavní infografika může obsahovat příliš mnoho textu a malé písmo. Níže jsou k dispozici dílčí infografiky, které obsahují dílčí části hlavní infografiky rozdělené na logické a graficky upravené části.


Část 1: Co dělat při smogové situaci?
2024-04-07

Část 2: Kdo je skupina citlivých osob?
2024-04-07

Část 3: Doporučení při vyšší úrovni znečištění ovzduší
2024-04-07

  Transkript infografiky

Smogová situace představuje stav krátkodobě výrazněji znečištěného ovzduší, konkrétně jsou pro tyto účely sledovány koncentrace částic PM10, přízemního ozonu (O3), oxidu siřičitého (SO2) a oxidu dusičitého (NO2).

Smogová situace se vyhlašuje při naplnění podmínek pro vyhlášení, což zahrnuje jak plošný charakter zvýšených koncentrací (větší území), tak například u částic PM10 fakt, že se na základě předpovědi počasí v blízké době nepředpokládá zlepšení situace.

Pokud jsou koncentrace znečišťujících látek výrazněji vyšší, než činí prahové hodnoty pro vyhlášení smogové situace, může být vyhlášen stav ještě většího znečištění – v případě PM10, SO2 a NO2 stav tzv. regulace, u přízemního ozonu tzv. varování.

V současné době jsou již v České republice vyhlašovány smogové situace výhradně z důvodu vysokých koncentrací částic PM10 (zimní smog, nejčastěji při velmi nízkých teplotách a špatných rozptylových podmínkách) nebo vysokých koncentrací přízemního ozonu (letní smog, za horkých jasných dní). Koncentrace SO2 a NO2 již v Česku hodnot pro vyhlašování smogové situace dlouhodobě nedosahují.


Smogové situace nepředstavují bezprostřední ohrožení na životě! Přesto by měly zejména lidé patřící do skupiny citlivějších osob dodržovat některá doporučení za účelem minimalizace jakýchkoliv zdravotních komplikací.


Obzvláště v době zhoršené kvality ovzduší usilujte o snížení produkce znečišťujících látek. Například ve větší míře vyžívejte městskou hromadnou dopravu nebo nezakládejte otevřené ohně.

Kdo je skupina citlivých osob?

 • Děti - Děti včetně kojenců.
 • Těhotné - Do skupiny citlivých osob nepatří jen těhotné ženy, ale také vyvíjející se plod.
 • Starší osoby
 • Chronicky nemocní - Osoby s chronickým onemocněním zejména dýchací a/nebo kardiovaskulární soustavy (astmatici, pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic apod.).
 • Akutně nemocní - Osoby akutně nemocní nebo krátce po nemoci, kteří jsou v tu chvíli dočasně oslabení.

Doporučení při vyšší úrovni znečištění ovzduší

 • Omezte pobyt ve venkovním prostředí
  I při zvýšených koncentracích znečišťujících látek můžete chodit ven (na nákup, do školy apod.), dobu strávenou ve venkovním prostředí se však snažte minimalizovat. Zvažte také denní dobu, kdy půjdete ven. Při vysokých koncentracích přízemního ozonu bývají hodnoty nejvyšší v odpoledních a večerních hodinách. U částic je to zejména během dopravních špiček a doby zatápění (večer, ráno).
 • Nesportujte ve venkovním prostředí
  Při zvýšené fyzické aktivitě roste intenzita dýchání, což není při špatné kvalitě ovzduší žádoucí.
 • Větrejte krátce a intenzivně
  Existuje řada zdrojů znečišťování ovzduší v interiérech, kde může být kvalita ovzduší i horší než venku. Proto je potřeba i během zvýšených koncentrací znečišťujících látek ve venkovním prostředí větrat! Větrejte však jen krátce, za to ale intenzivně. Ideálně 3× až 4× denně.
 • Omezte znečišťování ovzduší v interiéru
  Jelikož není žádoucí dlouhé větrání, omezte znečišťování ovzduší ve vnitřním prostředí. Mezi to patří např. vyhýbání se barvení, lakování, ideálně např. také kouření apod. v interiéru.
 • Zahajte včas léčbu a připravte se
  Pokud se objeví obtíže nebo zhoršení zdravotního stavu, včas zahajte léčbu. Chronicky nemocní, kteří ví, že jsou na vyšší míru znečištění citliví, by u sebe měli mít připravené léky. Při projevu akutního onemocnění je dobré se rovněž začít včas léčit.