infoviz.cz

Vývoj koncentrací oxidu dusičitého v ČR

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
NO2
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
5. 10. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 235×    8×  Transkript infografiky

Horní bodový graf ukazuje průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého (NO2) ze všech stanic imisního monitoringu s dostupnými daty pro daný rok. Barva bodu indikuje typ stanice – dopravní, pozaďové a průmyslové.

Dolní skládaný sloupcový graf ukazuje vínově podíl stanic, na kterých byla překročena hodnota 40 µg∙m–3 (imisní limit pro roční průměrnou koncentraci NO2).

Pro každý z let 2003 až 2022 je vyznačeno 10 nejvyšších ročních průměrných hodnot koncentrací NO2. Hodnoty, které jsou nadlimitní jsou zobrazeny vínově, podlimitní zeleně. Do roku 2010 včetně bylo všech 10 nejvyšších hodnot nadlimitních, naopak od roku 2020 není imisní limit pro roční průměrnou koncentraci NO2 překračován na žádné stanici imisního monitoringu v České republice.

Vínová přerušovaná čára ukazuje průměrnou koncentraci 10 nejvyšších hodnot, zelená čára pak ukazuje celkový průměr ze všech dostupných stanic v daný rok.

Graf vlevo ukazuje 10letý vývoj průměrných koncentrací NO2 na různých typech stanic, vyjádřeno procentuálně jako poměr oproti roku 2013. Za posledních 10 let klesly koncentrace v průměru na všech typech lokalit o 20 až 30 %.

V absolutních číslech je 10letý trend průměrné roční koncentrace NO2 0,59 µg∙m–3/rok v případě pozaďových stanic, 1,15 µg∙m–3 v případě stanic dopravních a  0,35 µg∙m–3 u stanic průmyslových.