infoviz.cz

Vývoj emisí oxidů dusíku v jednotlivých krajích ČR

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
NOx, emise
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
11. 8. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
ENVIROMETR, CENIA
 111×    5×  Transkript infografiky

Emise NOX v České republice dlouhodobě klesají. Minigrafy ukazují vývoj emisí NOX v jednotlivých krajích. Hodnota reprezentuje relativní množství emisí vůči referenčnímu roku 2005. Graf vlevo dole ukazuje podíl emisí NOX 2020/2005. Z tohoto grafu je patrné, že za 15leté období došlo v jednotlivých krajích k poklesu o přibližně 15 až 60 %. Největší pokles byl zaznamenán v Ústeckém kraji. Naopak nejméně se pokles projevil v Libereckém kraji. Celkové emise NOX v České republice v absolutních číslech v kilotunách ukazuje čárový graf. Zatímco v roce 2005 činily české emise NOX téměř 300 kt, v roce 2020 to bylo jen přibližně 150 kt.