infoviz.cz

Vývoj emisí oxidů dusíku v jednotlivých krajích ČR

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
NOx, emise
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
11. 8. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
ENVIROMETR, CENIA
 323×    9×  Transkript infografiky

Emise NOX v České republice dlouhodobě klesají. Minigrafy ukazují vývoj emisí NOX v jednotlivých krajích. Hodnota reprezentuje relativní množství emisí vůči referenčnímu roku 2005. Graf vlevo dole ukazuje podíl emisí NOX 2020/2005. Z tohoto grafu je patrné, že za 15leté období došlo v jednotlivých krajích k poklesu o přibližně 15 až 60 %. Největší pokles byl zaznamenán v Ústeckém kraji. Naopak nejméně se pokles projevil v Libereckém kraji. Celkové emise NOX v České republice v absolutních číslech v kilotunách ukazuje čárový graf. Zatímco v roce 2005 činily české emise NOX téměř 300 kt, v roce 2020 to bylo jen přibližně 150 kt.