infoviz.cz

Koncentrace NO2 v dubnu 2019-2021 v EU

Kategorie
kvalita ovzduší, aktualita
Klíčová slova
NO2
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
4. 5. 2021
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Sentinel 5P, Copernicus
Související infografiky
 133×    4×  Transkript infografiky

Mapy zobrazují relativní koncentrace oxidu dusičitého (NO2) na základě družicových snímků evropské družice Sentinel-5P. Na nich je jasně patrný útlum v dubnu 2020. Naopak v dubnu 2021 jsou koncentrace ze tří srovnávaných let nejvyšší, což může být dáno podprůměrnými teplotami, které v dubnu 2021 v Evropě panovaly. Tato data nejsou přímo srovnatelná s daty naměřenými stanicemi imisního monitoringu. Ačkoliv však mají tato data výrazně nižší rozlišení, vystihují dobře plošnou informaci o koncentraci NO2, jehož významným zdrojem je doprava a energetika. Na meziroční variabilitu mají vliv především rozptylové a meteorologické podmínky. Velmi nízké hodnoty v roce 2020 byly ovlivněny i omezeními souvisejícími s nouzovým stavem. U jiných znečišťujících látek však nouzový stav vedl spíše ke zvýšení koncentrací.