infoviz.cz

Charakteristické dny II

Kategorie
počasí a klima, vzdělávací
Klíčová slova
meteorologie
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
4. 2. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Související infografiky
 314×    8×  Transkript infografiky

Jako charakteristický den se v meteorologii označuje den, během kterého byla dosažena nebo překročena určitá prahová hodnota konkrétního meteorologického prvku. V některých případech se nemusí jednat o prahovou hodnotu, ale pouze výskyt konkrétního meteorologického jevu. V této infografice jsou popsány charakteristické dny definované jinak než hodnotou teploty vzduchu.

Bezsrážkový den

Den bez srážek či s množstvím srážek pod úrovní určité prahové hodnoty

Srážkový den

Den s množstvím srážek vyšším nebo rovným určité prahové hodnotě.

Den s deštěm

Den, ve kterém byl zaznamenán déšť, i v neměřitelném množství.

Den se sněžením

Den, ve kterém bylo pozorováno sněžení, včetně sněhových krup, zrn, zmrzlého deště, krupek, ledových jehliček nebo sněhu s deštěm.

Den s krupobitím

Den, ve kterém bylo zaznamenáno krupobití.

Den s bouřkou

Den, kdy byla na dané stanici zaznamenána bouřka (blízká nebo vzdálená). Nepočítá se den s pouhou blýskavicí.

Dusný den

Den s podmínkami pro pocit dusna, většinou den, kdy tlak vodní páry ve 14 h dosáhl alespoň hodnoty 18,8 hPa.

Den s mlhou

Den, v němž byla kdykoliv během 24 hodin na meteorologické stanici zaznamenána mlha.

Den se sněhovou pokrývkou

Den, kdy v 7 h ležela na stanici souvislá sněhová pokrývka o výšce alespoň 1 cm.

Jasný den

Den s průměrnou oblačností menší než dvě desetiny, případně relativní trvání slunečního svitu vyšší než hodnota 0,8.

Oblačný den

Den s průměrnou oblačností v intervalu dvě až osm desetin, případně relativní trvání slunečního svitu o hodnotě mezi 0,2 až 0,8.

Zamračený den

Den s průměrnou oblačností alespoň 8,1 desetin, případně relativní trvání slunečního svitu nižší než hodnota 0,2.

relativní trvání slunečního svitu – poměr mezi skutečným pozorovaným trváním slunečního svitu a efektivně možným trváním slunečního svitu. V potaz se berou např. i stínící překážky či okolní terén (používání astronomického možného trvání slunečního svitu v daném místě je tedy méně vhodné).


blýskavice – blesky bez slyšitelného hřmění (např. během velmi vzdálených nočních bouřek)


tlak vodní páry – parciální tlak vodní páry ve vzduchu.

Vlevo uvedené definice jsou platné pro Českou republiku a v jiných zemích mohou být definovány odlišně.
Například v případě dne s deštěm je v některých zemích podmínka srážek v měřitelném množství.
Stejně tak se v jiných zemích může lišit termín, ve kterém se hodnotí výška sněhové pokrývky. V Česku je to v klimatologickém termínu 7 h.

Rozdíly panují i v definici dne se sněžením, zatímco v České republice je to den, kdy je obecně pozorována nějaká forma sněžení, například v Německu je den se sněžením definován jako den, kdy se vyskytly výhradně tuhé srážky, a denní úhrn srážek dosáhl určité minimální prahové hodnoty.