infoviz.cz

Dlouhodobý vývoj emisí znečišťujících látek

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
emise
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
21. 8. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Community Emissions Data System (CEDS)
 340×    12×  Transkript infografiky

Snižují se v České republice dlouhodobě emise znečišťujících látek? Data výše dávají na tuto otázku jasnou odpověď – ano. U většiny látek pozorujeme dramatický nárůst přibližně od poloviny minulého století s kulminaci v 70. letech 20. století. Následně koncentrace začaly mírně klesat a prudký pokles následoval přibližně od 90. let minulého století.

V případě například oxidu siřičitého, došlo ve 40letém období mezi lety 1979 a 2019 k poklesu emisí o 96,4 %! Koncentrace této látky jsou v současnosti celorepublikově hluboko pod hodnotou imisních limitů. Zároveň je na příkladu této látky dobře patrné, proč už v současnosti není pokles tak rychlý – potenciál pro pokles už je jen velmi malý, i s ohledem na fakt, že většina znečišťujících látek má i své přírodní zdroje (včetně SO2) a koncentrace tak nulové být nemohou.