infoviz.cz

Koncentrace NO2 v dubnu 2019-2021

Kategorie
kvalita ovzduší, aktualita
Klíčová slova
NO2
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
4. 5. 2021
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Sentinel 5P, Copernicus
Související infografiky
 317×    2×  Transkript infografiky

Mapy zobrazují relativní koncentrace oxidu dusičitého (NO2) na základě družicových snímků evropské družice Sentinel-5P. Na nich je jasně patrný útlum v dubnu 2020. Naopak v dubnu 2021 jsou koncentrace ze tří srovnávaných let nejvyšší, což může být dáno podprůměrnými teplotami, které v dubnu 2021 v Evropě panovaly. Tato data nejsou přímo srovnatelná s daty naměřenými stanicemi imisního monitoringu. Ačkoliv však mají tato data výrazně nižší rozlišení, vystihují dobře plošnou informaci o koncentraci NO2, jehož významným zdrojem je doprava a energetika. Na meziroční variabilitu mají vliv především rozptylové a meteorologické podmínky. Velmi nízké hodnoty v roce 2020 byly ovlivněny i omezeními souvisejícími s nouzovým stavem. U jiných znečišťujících látek však nouzový stav vedl spíše ke zvýšení koncentrací.