infoviz.cz

Solární (fotovoltaická) a větrná energie v České republice v roce 2020

Kategorie
energetika
Klíčová slova
energie, solární energie
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
19. 11. 2021
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Energetický regulační úřad, Global Wind Atlas, Global Solar Atlas
 266×    8×  Transkript infografiky

Plošné rozložení fotovoltaických a větrných elektráren úzce koreluje s potenciálem daného území pro příslušný obnovitelný zdroj (mapy vpravo nahoře). V případě fotovoltaiky jsou nejpříznivější oblasti v ČR ty na jihovýchodě. Naopak u větrného potenciálu je to zejména ve vyšších nadmořských polohách.

Mapy výše ukazují několik zajímavých informací. Obecně platí, že fotovoltaika vyrobí v současnosti v ČR více než trojnásobné množství elektřiny oproti větrným elektrárnám (2235 vs. 699 GWh). Jednoznačně nejvíce solární energie se vyrobí v Jihomoravském kraji (23,4 %), naopak nejméně v kraji Karlovarském (0,6 %). U větrných elektráren má největší podíl kraj Ústecký (25,9 %), nejmenší Jihočeský a Praha (0 %).

V celkovém součtu se nejvíce elektřiny z těchto dvou obnovitelných zdrojů vyrobí v kraji Jihomoravském, vzhledem k vysokému podílu fotovoltaiky a obecně menšího množství energie z větrných zdrojů.

Potenciál výroby nekoreluje pouze s polohou, ale vykazuje také výraznou variabilitu v denním a ročním chodu. Graf vpravo dole ukazuje průměrnou výrobu z celkové roční výroby v ČR v jednotlivé měsíce v desetiletém průměru 2011-2020 pro fotovoltaické a větrné zdroje. V případě fotovoltaiky se nejvíce energie vyrobí v létě, v případě větrné energie je tomu přesně naopak.