infoviz.cz

Emisní normy EURO pro osobní vozy

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
doprava, emise
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
12. 9. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 107×    8×  Transkript infografiky

Regulace a sledování emisí z výfukových plynů jsou řešeny již od 70. let 20. století. EURO normy byly zavedeny v roce 1992, počínaje normou EURO 1. V další roky pak byly tyto normy zpřísňovány v rámci dalších EURO limitů. V současné době je v Evropské Unii možné prodávat výhradně osobní vozy splňující nejnovější normu EURO 6. Norma EURO specifikuje maximální povolené množství emisí vybraných znečišťujících látek, a to zvlášť pro vozy s benzinovým a dieselovým spalovacím motorem a více kategorií vozů. Grafy níže vyjadřují emisní limity v g / km.

Emise CO2

Kromě emisí znečišťujících látek se u vozidel sledují také emise skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2). V tomto případě jsou stanoveny maximální povolené průměrné emise vozů. V případě, překročení jsou účtovány pokuty. Od roku 2020 platí v EU nejpřísnější limity pro CO2 na světě. Průměrné nové auto by mělo vypustit maximálně 95 g CO2 na km jízdy. U jednotlivých výrobců se vychází z hmotnosti vozů a také celkové výroby dané značky. Tyto limity se budou v dalších letech dále snižovat, naplánováno je snížení v roce 2025 a 2030.