infoviz.cz

Emisní normy EURO pro osobní vozy

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
doprava, emise
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
12. 9. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 249×    11×  Transkript infografiky

Regulace a sledování emisí z výfukových plynů jsou řešeny již od 70. let 20. století. EURO normy byly zavedeny v roce 1992, počínaje normou EURO 1. V další roky pak byly tyto normy zpřísňovány v rámci dalších EURO limitů. V současné době je v Evropské Unii možné prodávat výhradně osobní vozy splňující nejnovější normu EURO 6. Norma EURO specifikuje maximální povolené množství emisí vybraných znečišťujících látek, a to zvlášť pro vozy s benzinovým a dieselovým spalovacím motorem a více kategorií vozů. Grafy níže vyjadřují emisní limity v g / km.

Emise CO2

Kromě emisí znečišťujících látek se u vozidel sledují také emise skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2). V tomto případě jsou stanoveny maximální povolené průměrné emise vozů. V případě, překročení jsou účtovány pokuty. Od roku 2020 platí v EU nejpřísnější limity pro CO2 na světě. Průměrné nové auto by mělo vypustit maximálně 95 g CO2 na km jízdy. U jednotlivých výrobců se vychází z hmotnosti vozů a také celkové výroby dané značky. Tyto limity se budou v dalších letech dále snižovat, naplánováno je snížení v roce 2025 a 2030.