infoviz.cz

Maximální teplota vzduchu

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
2.0 zobrazit všechny verze
Publikováno
9. 7. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
K dispozici v angličtině
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 3112×    98×  Transkript infografiky

Zvyšuje se podíl dní s extrémně vysokými maximálními teplotami vzduchu? V rámci této analýzy byla použita otevřená data ČHMÚ. Z těch byly vybrány ty meteorologické stanice, které mají kompletní datovou řadu 1961-2022 (minimálně 11 měsíců dat v každém roce). U těchto 54 stanic byl vypočítán počet dní s maximální teplotou o určité hodnotě, konkrétně byl vypočítán počet dní v určitém roce, kdy na dané stanici dosáhla denní maximální teplota vzduchu alespoň 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 a 38 °C. Následně byl sečten počet těchto dní v každém roce pro všechny hodnocené stanice. Vzhledem k tomu, že byl ve všech letech použit stejný soubor stanic, nejsou tato čísla ovlivněna například vznikem nové stanice na velmi teplém místě.

V grafech ze všech hodnocených let je patrné, že počet dní s extrémními teplotami 30 °C a více se neustále zvyšuje. Zároveň je patrné, že teploty >35 °C se na začátku hodnoceného období nevyskytovaly téměř vůbec. Ve všech případech byl výrazně vyšší počet dní zaznamenán v období 1991-2020 oproti 1961-1990 (u některých teplot téměř desetinásobně). Hodnocení nebylo provedeno separátně pro dny s teplotou 39 stupňů či více, neboť takovýchto případů je v daném souboru stanic v řádu jednotek a hodnocení by bylo výrazně zkresleno konkrétním výběrem stanic, který vychází z dostupnosti dat. Vůbec nejvyšší kdy naměřená teplota v České republice má hodnotu 40,4 °C a byla naměřena 20. srpna 2012 v Dobřichovicích. Do roku 2012 byla absolutně nejvyšší naměřená teplota 40,2 °C zaznamenaná 27. 7. 1983 v Praze-Uhříněvsi.