infoviz.cz

Bývá o víkendech horší počasí?

Kategorie
počasí a klima, vzdělávací
Klíčová slova
sluneční svit, srážky
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
21. 6. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 471×    10×  Transkript infografiky

Určitě už jste tuto hlášku slyšeli, dokonce možná i sami pronesli. Otázka tedy zní – jedná se o pouhý psychologický pocit nebo je na tom něco pravdy? Odpověď hledejme přímo v datech.

K zodpovězení této otázky potřebujeme delší časovou řadu, v rámci které vypočítáme průměry dílčích veličin, a to zvlášť pro pracovní dny (po-pá) a zvlášť pro víkendy (so-ne).

Konkrétně jsou v této analýze použita data ze stanice Brno-Tuřany, a to za 61leté období 1961-2021. Hodnocenými parametry jsou doba trvání slunečního svitu a podíl dní se srážkami. V případě slunečního svitu je vypočítána průměrná doba trvání slunečního svitu za den v daném roce. U srážek není hodnoceno absolutní množství, ale podíl dní se srážkami, protože tento parametr lze považovat pro většinu lidí za důležitější - není až tak podstatné kolik přesně naprší, ale spíše zda vůbec prší. Jako srážkový den byl hodnocen den se srážkovým úhrnem alespoň 0,2 mm. Hodnota reprezentuje podíl dní v daném roce, kdy byl srážkový úhrn vyšší nebo roven 0,2 mm. Grafy vpravo ukazují hodnoty pro jednotlivé roky (čáry) a dekádové průměry (sloupce).Z dat je patrné, že průměrná doba trvání slunečního svitu se v intervalu po-pá liší od so-ne jen o 2 minuty a 26 vteřin (1,2 %), což je statisticky nevýznamný rozdíl. Dekádové průměry pak ukazují dvě další informace – velmi podobné průměry pro oba intervaly jsou i v rámci jednotlivých dekád (nejvyšší rozdíl je 11,5 minut) a zároveň je patrné, že v absolutních číslech se doba trvání slunečního svitu na stanici Brno-Tuřany dlouhodobě mírně zvyšuje, což je trend pozorovaný v celé České republice.

Z dat je patrné, že podíl dní se srážkami se v období po-pá liší od so-ne jen o přibližně 0,7 %, což je statisticky nevýznamný rozdíl. Také v jednotlivých dekádách jsou průměrné podíly velmi podobné. V jednotlivých letech mohou být rozdíly výraznější, avšak výrazněji vyšší podíl byl zaznamenán v různé roky v obou obdobích. Například v roce 2002 bylo srážkových dní o víkendu o 13,6 % více, naopak v roce 1969 pršelo v o více než 11 % dní častěji v pracovních dnech.