infoviz.cz

Výskyt dní s maximální teplotou vzduchu ≥ 30 °C

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
9. 7. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Český hydrometeorologický ústav
 912×    39×  Transkript infografiky

Zvyšuje se podíl dní s vysokými maximálními teplotami vzduchu? V rámci této analýzy byla použita otevřená data ČHMÚ. Z těch byly vybrány ty meteorologické stanice, které mají kompletní datovou řadu 1961-2022 (minimálně 11 měsíců dat v každém roce). U těchto 54 stanic rozložených po celé ČR byl vypočítán počet dní s maximální teplotou o alespoň 30 °C. Data byla následně shrnuta do heatmapy s různými stupni agregace.

Jak číst heatmapu?

Obecně platí, že čím je červená sytější, tím vyšší je daná hodnota. Šedá barva značí nulový výskyt.

Heatmapu lze rozdělit do několika oblastí. Největší část vlevo nahoře ukazuje počet dní s teplotou vzduchu ≥30 °C. Vidíme tedy počet dní s teplotou ≥30 °C jako součet z 54 stanic pro jednotlivé dny roku a roky analyzovaného období.

Pod touto oblastí je výskyt agregován po dekádách, vidíme tedy součet dní s max. teplotou ≥30 °C pro jednotlivé dny v roce za dekádu na 54 hodnocených stanicích.

Sloupec úplně vpravo agreguje hodnoty po rocích – vidíme tedy počet dní na 54 stanicích v jednotlivých letech a níže dekádách.

Řádek úplně dole ukazuje obecně, ve kterou část roku bývá těchto dní nejvíce, agreguje počet pro jednotlivé dny v roce za celé hodnocené období.


Jak ukazuje heatmapa, počet dní s maximální teplotou vzduchu alespoň 30 °C (tzv. tropický den) se dlouhodobě zvyšuje. Zároveň je pozorován trend rozšiřování období, kdy se tyto dny vyskytují – a to jak směrem k začátku, tak konci roku. Heatmapa také ukazuje, že nejčastěji se tyto dny vyskytují v druhé polovině července a první polovině srpna.