infoviz.cz

CO2 intenzita výroby elektřiny

Kategorie
energetika
Klíčová slova
CO2, energie
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
3. 9. 2023
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
Ember Climate
 442×    12×  Transkript infografiky

Intenzita CO2 vyjadřuje množství skleníkových plynů (CO2 ekvivalent) průměrně vypuštěných na výrobu 1 kWh elektřiny. Infografika ukazuje jak vývoj, tak absolutní hodnoty pro vybrané územní celky.

Grafy vlevo ukazují vývoj jako poměr intenzity CO2 v letech 2000 až 2021 oproti hodnotě v roce 2000. Například v České republice se od roku 2000 CO2 intenzita snížila o 36 %. Graf vpravo ukazuje absolutní hodnotu k roku 2021.