Intenzita sucha 1804–2021, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
sucho
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
31. 1. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
Zdroj
CzechGlobe
Související infografiky
 48×    2×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

Plošný graf výše ukazuje intenzitu sucha v České republice v 218letém období 1804 až 2021 v měsíčním kroku. Z grafu je patrné, že i v minulosti byla zaznamenána období se silným a výjimečně i extrémním suchem. Jako extrémní sucho hodnotíme například většinu roku 1835. Nejvyšší intenzita a délka trvání silného a extrémního sucha je pozorována na samotném konci hodnoceného období, od roku 2015 až do května 2020. Celkem 2,1 % měsíců v hodnoceném období hodnotíme jako extrémně suché, tři čtvrtiny těchto měsíců připadá právě na období 2015–2020. Dopady sucha jsou do značné míry závislé nejen na samotné intenzitě sucha, ale právě také na délce jeho trvání.

Vzhledem k současné změně klimatu lze do budoucna předpokládat častější výskyt sucha, a to může být intenzivnější. Klimatické modely sice nepředpovídají výraznější změnu celkového množství srážek, měnit se však může jejich distribuce v průběhu roku. Zároveň při stejném množství srážek je při vyšších teplotách vyšší i intenzita výparu, a tedy méně dostupné vody v krajině.

Palmerův index intenzity sucha (Palmer Drought Severity Index, PDSI)

PDSI je globálně jedním z nejčastěji používaných indexů sucha. Do výpočtu indexu nevstupuje pouze množství srážek, ale také další faktory hydrologické bilance včetně zohlednění retenční schopnosti půd. Index je standardizován a lze tedy srovnávat s hodnotami z oblastí s odlišným klimatem. Jako extrémní sucho se považuje situace, kdy je PDSI < -4. Výpočet PDSI zohledňuje také předchozí stav, proto se na jeho hodnotě příliš neprojevují krátkodobé výkyvy.

Podíl sucha

Celé období zahrnuje hodnocení 2616 měsíců, z nichž alespoň mírné sucho bylo pozorováno v 380 z nich (14,5 %), alespoň silné sucho v 141 měsících (5,4 %) a extrémní sucho bylo zaznamenáno v celkem 55 měsících (2,1 %). Tři čtvrtiny (41) měsíců s extrémním suchem byla pozorována v období let 2015 až 2020. Jediným rokem s extrémním suchem v každém měsíci je rok 2019. Silné nebo extrémní sucho v každém měsíci bylo pozorováno v letech 1835, 2015, 2016 a 2019. V letech 2017 a 2018 to bylo v 11 měsících.