Kdy v České republice mrzne? - 1961/62–2019/20

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
11. 2. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
Zdroj
CzechGlobe
 39×    2×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

Infografika ukazuje první a poslední mrazový a ledový den v jednotlivých zimách 1961/62 až 2019/2020. První a poslední den zde reprezentuje průměrné datum vypočítané ze všech stanic v České republice. V grafu jsou také vyznačeny dny v roce s rekordně brzkým či naopak rekordně pozdním průměrným výskytem.

Sloupcové grafy ukazují délku intervalu mezi první a posledním ledovým či mrazovým dnem v jednotlivých zimách. Ze všech grafů je patrné, že se tento interval dlouhodobě snižuje, tedy se zkracuje období, ve kterém se vyskytují mrazové či ledové dny.

Ledový den

Ledový den je jeden z tzv. charakteristických dní v meteorologii. Jako ledový den je definován den, ve kterém teplota po celý den zůstává pod bodem mrazu (maximální denní teplota je nižší než 0 °C).

Mrazový den

Mrazový den je rovněž jeden z tzv. charakteristických dní v meteorologii. Jako mrazový den je definován den, ve kterém teplota během dne klesne pod bod mrazu (minimální denní teplota je nižší než 0 °C).

Trend

Dlouhodobě je pozorován trend zkracování periody s výskytem ledových i mrazových dní.

Zatímco v třicetiletí 1961-1990 se v průměru první den s celodenním mrazem vyskytl 26. 11., v následujícím třicetiletí 1991-2020 to bylo až o 4 dny později 30. 11. a v poslední dekádě 2011-2020 dokonce až 2. 12. Poslední průměrný výskyt celodenního mrazu se naopak přiblížil začátku roku z 3. 3. (1961-1990) na 25. 2. (1991-2020) a v případě poslední dekády až k 20. 2. (2011-2020).

Den s výskytem mrazu (mrazový den) byl v třicetiletí 1961-1990 v průměru naposledy pozorován 2. 5., v dalším třicetiletí už 25. 4. První výskyt mrazového dne se v druhém třicetiletí posunul o 2 dny později.