Roční úhrn srážek - 1803–2020, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
srážky
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
23. 8. 2021
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
Zdroj
CzechGlobe
 50×    1×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

Hlavní graf ukazuje hodnoty ročních úhrnů srážek v České republice za období 1803 až 2020. Vyznačeny jsou roky s historicky nejvyšším, a naopak nejnižším úhrnem. Menší graf vpravo ukazuje průměrný roční srážkový úhrn pro jednotlivá desetiletí od 1811–1820 až po 2011–2020. Z grafů je patrné, že se průměrný roční úhrn v průběhu času dlouhodobě nemění a není pozorován statisticky významný dlouhodobý trend. Krátkodobě je v některých obdobích trend významný, avšak někdy je klesající, jindy stoupající a dlouhodobě se tak průměrný úhrn nemění.

To však neznamená, že k žádným změnám v chodu srážek dlouhodobě nedochází. Celkový úhrn totiž neříká nic o distribuci srážek v průběhu roku, tedy například o tom, zda srážky spadly během několika srážkově velmi intenzivních epizod, či během dlouhodobých méně intenzivních dešťů.