Dlouhodobý vývoj podnebí v České republice

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
změna klima
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
26. 6. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
 38×    4×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

Mapy jednotlivých meteorologických prvků ukazují rozdíl mezi průměrem daného prvku v normálovém období 1991-2020 oproti předchozímu normálovému třicetiletí 1961-1990. Je třeba říci, že vývoj v dílčích ročních obdobích může být odlišný než celkový celoroční průměr.

Mapy jasně ukazují, že v případě teploty vzduchu, a to jak průměrné, tak maximální a minimální, došlo na celém území České republiky k oteplení, nejvíce v okolí Prahy a Středočeském kraji.

U ostatních prvků již situace není tak jednoznačná. V případě srážkového úhrnu došlo na většině míst v ČR k mírnému zvýšení, stejně jako u délky slunečního svitu, naopak v případě rychlosti větru a relativní vlhkosti vzduchu došlo na většině území k poklesu.