Průměrná teplota vzduchu celkově a v lesích

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
3. 5. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
Zdroj
CzechGlobe
 39×    2×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

Hlavní graf ukazuje průběh průměrné teploty vzduchu za období 1961 až 2020, a to pro Českou republiku jako celek (červeně) a pro lesy na území České republiky (zeleně). Přerušovaná čára ukazuje vždy dekádový průměr pro příslušnou oblast (ČR nebo lesy ČR). Hodnota dekádového průměru je napsána u přerušované čáry. U jednotlivých dekád je také zobrazen rozdíl oproti průměru předchozí dekády.

Graf vpravo ukazuje pouze dekádové průměry (1961-2020) a také modelové předpovědi budoucích hodnot průměrných teplot vzduchu pro jednotlivá dvacetiletí období 2021 až 2100. Tyto modelové předpovědi vychází z tzv. RCP4,5 scénáře, tedy „středního scénáře“, který předpokládá vrchol emisí skleníkových plynů kolem roku 2040 a následný postupný pokles. Tento scénář je IPCC označován jako nejpravděpodobnější. Z grafů je patrné, že míra oteplování se zejména v poslední měřené dekádě velmi zrychlila. Tento rychlý růst je předpokládán ještě minimálně v dalším dvacetiletí. Následně by se měla teplota vzduchu dále zvyšovat, ale již v nižší míře.

Grafy také ukazují, že průměrná teplota lesů je přibližně o 0,2 až 0,3 °C nižší než pro ČR jako celek a tento rozdíl se dlouhodobě nemění ani se změna nepředpokládá.