infoviz.cz

infoviz

datová a informační vizualizace

Co najdete na těchto stránkách?

Na těchto stránkách najdete řadu infografik a dalších informačních výstupů, zaměřených zejména na oblast životního prostředí. Infografiky si lze stahovat ve vysokém rozlišení k dalšímu využití. K dispozici je také možnost přímého sdílení na sociální sítě, třídění a hledání, transkript infografik v textové podobě, rozdělení podle kategorií a klíčových slov a další.

Infografiky jsou pravidelně aktualizovány, a to jak o zcela nové, tak jsou aktualizovány již existující, například z důvodu dostupnosti novějších dat.

Některé z infografik byly vytvořeny v rámci práce pro konkrétní organizace, jsou tedy vytvořeny v patřičném designu (logo apod.) a zdrojem dat jsou právě tyto organizace.

Informovanost a pochopení = možnost a snaha hledání řešení

Infografiky

Nejnovější

Námrazové jevy
5. 2. 2023
Co dělat při smogové situaci?
29. 1. 2023
Vliv jevů El Niño a La Niña na globální teplotu
28. 1. 2023
Měrná křivka
25. 1. 2023

Data jsou jako palivo 21. století. Jejich analýza je pak jako spalovací motor. Zasazení datové analýzy do kontextu a jejich vysvětlení je jako mapa, která navádí tam, kam je potřeba a přináší tak užitek.

Faktografiky

Nejnovější

Počet smogových situací v roce 2022
20. 1. 2023
Globálně nejteplejší roky
11. 1. 2023
Aktualizace: Maximální teplota v lednu
1. 1. 2023
Nejvyšší koncentrace částic PM10 na Nový rok 2021/22
27. 12. 2022

Co je to infoviz?

Infoviz je zkratka pro "information vizualization", česky vizualizaci informací. Infoviz je proces zobrazení dat a informací ve snadno pochopitelné formě. Jedná se o výrazně komplikovanější proces než je prostá datová analýza nebo vizualizace a v poslední době se stává prezentování dat touto formou velmi populární.

Procesu zobrazení informací často předchází proces sběru nebo rešerše dat, analýzy dat (data analysis) a vizualizace dat (dataviz). Analýza dat spočívá ve zpracování dat (statistickými metodami) tak, aby bylo možné z dat získat odpovědi na různé otázky. Na datovou analýzu často navazuje proces datové vizualizace - tvorba různých typů grafů nebo vizualizací dat. Proces vizualizace informací jde ještě o krok dále - datové vizualizace doplňuje o popisky, text a další prvky, které mají za cíl vysvětlit danou problematiku nebo srozumitelně odpovědět na původní otázku. Nevystačíme si se znalostí statistiky a datového souboru, potřeba jsou například také znalosti cílové skupiny tak, aby bylo možné vytvořit výstup, který bude pro tuto skupinu srozumitelný. Často se kombinují různé datové vizualizace, text, mapy, popř. další prvky, jako například obrázky či ikony. Výstup se také přizpůsobuje cílovému médiu, ve kterém je daná vizualizace prezentována. Pokud se například jedná o webovou stránku, je možné použít i různé interaktivní prvky (přibližování grafů a map, výběr zobrazované informace apod.). Pokud je naopak výstup určen k tisku, je potřeba výstup pro tento účel přizpůsobit.

Výstupem informační vizualizace může být například infografika, poster, webová stránka, zpráva atd.

225

infografik

38

faktografik

9

kategorií

80

klíčových slov

37250

zobrazení

O projektu

Cílem tohoto projektu je prezentovat informace, a to zejména o životním prostředí, široké veřejnosti srozumitelnou, atraktivní a naučnou formou. Cílovou skupinou těchto materiálů jsou zejména zájemci o tuto problematiku, a to jak z řad veřejnosti, médií nebo například studentů.

Jmenuji se Jáchym. Analýza a vizualizace dat a informací je mým koníčkem od malička. Více informací o mně najdete zde. Kromě těchto stránek jsem vytvořil například projekt Envidata, který představuje komplexní analýzu volně dostupných dat o klimatu, vodě a ovzduší. V současnosti pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší na Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz, námět či připomínku, neváhejte mě kontaktovat. Zároveň se na mě určitě obraťte, pokud byste se rádi podíleli na tvorbě výstupů prezentovaných na těchto stránkách.

Jak tyto materiály používat?

Cílem těchto materiálů je rozšiřovat povědomí o tématech, kterým se tyto podklady věnují, tedy zejména aspektům spojeným s počasím, klimatem, kvalitou ovzduší, vodou a životním prostředím obecně. Cílovou skupinou těchto grafik jsou ve většině případů zájemci o tuto problematiku z řad veřejnosti, ale například i média, školy apod. Některé z grafik jsou uzpůsobeny i mladšímu publiku.

Všechny materiály na tomto webu, u kterých je uveden symbol licence níže, jsou licencovány licencí Creative Commons, konkrétně CC BY 4.0. To ve zkratce znamená, že tyto materiály můžete sdílet a dále distribuovat a upravit pro své účely. Vždy však za podmínky uvedení původního zdroje (autor, odkaz na původní grafiku) a vyznačením/popisem Vámi provedených změn.

Pokud tyto materiály použijete, budu rád, když mi dáte vědět kde, za jakým účelem a obecně jakoukoliv zpětnou vazbu, což pomůže rozvíjet a zlepšovat tyto produkty do budoucna!infoviz.cz by Jáchym Brzezina is licensed under CC BY 4.0