infoviz.cz

datová a informační vizualizace

Co najdete na těchto stránkách?

Na těchto stránkách najdete řadu infografik a dalších informačních výstupů, zaměřených zejména na oblast životního prostředí. Infografiky si lze stahovat ve vysokém rozlišení k dalšímu využití. K dispozici je také možnost přímého sdílení na sociální sítě, třídění a hledání, transkript infografik v textové podobě, rozdělení podle kategorií a klíčových slov a další.

Infografiky jsou pravidelně aktualizovány, a to jak o zcela nové, tak jsou aktualizovány již existující, například z důvodu dostupnosti novějších dat.

Některé z infografik byly vytvořeny v rámci práce pro konkrétní organizace, jsou tedy vytvořeny v patřičném designu (logo apod.) a zdrojem dat jsou právě tyto organizace.

Informovanost a pochopení = možnost a snaha hledání řešení

Infografiky

Nejnovější

Počasí nebo podnebí (klima)?
2. 10. 2022
Cigaretový kouř
29. 9. 2022
Tepelný ostrov
26. 9. 2022
Aktualizace: Úhrn srážek v evropských hlavních městech
26. 9. 2022

Co je to infoviz?

Infoviz je zkratka pro "information vizualization", česky vizualizaci informací. Infoviz je proces zobrazení dat a informací ve snadno pochopitelné formě. Jedná se o výrazně komplikovanější proces než je prostá datová analýza nebo vizualizace a v poslední době se stává prezentování dat touto formou velmi populární.

Procesu zobrazení informací často předchází proces sběru nebo rešerše dat, analýzy dat (data analysis) a vizualizace dat (dataviz). Analýza dat spočívá ve zpracování dat (statistickými metodami) tak, aby bylo možné z dat získat odpovědi na různé otázky. Na datovou analýzu často navazuje proces datové vizualizace - tvorba různých typů grafů nebo vizualizací dat. Proces vizualizace informací jde ještě o krok dále - datové vizualizace doplňuje o popisky, text a další prvky, které mají za cíl vysvětlit danou problematiku nebo srozumitelně odpovědět na původní otázku. Nevystačíme si se znalostí statistiky a datového souboru, potřeba jsou například také znalosti cílové skupiny tak, aby bylo možné vytvořit výstup, který bude pro tuto skupinu srozumitelný. Často se kombinují různé datové vizualizace, text, mapy, popř. další prvky, jako například obrázky či ikony. Výstup se také přizpůsobuje cílovému médiu, ve kterém je daná vizualizace prezentována. Pokud se například jedná o webovou stránku, je možné použít i různé interaktivní prvky (přibližování grafů a map, výběr zobrazované informace apod.). Pokud je naopak výstup určen k tisku, je potřeba výstup pro tento účel přizpůsobit.

Výstupem informační vizualizace může být například infografika, poster, webová stránka, zpráva.

178

infografik

9

kategorií

69

klíčových slov

18200

zobrazení

O projektu

Cílem tohoto projektu je prezentovat informace, a to zejména o životním prostředí, široké veřejnosti srozumitelnou, atraktivní a naučnou formou. Cílovou skupinou těchto materiálů jsou zejména zájemci o tuto problematiku, a to jak z řad veřejnosti, médií nebo například studentů. Infografiky na těchto stránkách je možné volně šířit. Upravovat je lze pouze po předchozí domluvě s autorem. Některé z infografik vznikly pro konkrétní organizace, například CzechGlobe, Jihomoravský kraj nebo Magistrát města Brna.

Jmenuji se Jáchym. Analýza a vizualizace dat a informací je mým koníčkem od malička. Více informací o mně najdete zde. Kromě těchto stránek jsem vytvořil například projekt Envidata, který představuje komplexní analýzu volně dostupných dat o klimatu, vodě a ovzduší. V současnosti pracuji na pozici vedoucího oddělení kvality ovzduší na Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně.

V případě, že máte jakýkoliv dotaz, námět či připomínku, neváhejte mě kontaktovat. Zároveň se na mě určitě obraťte, pokud byste se rádi podíleli na tvorbě výstupů prezentovaných na těchto stránkách.