infoviz.cz

Smogové situace

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
smog
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
14. 2. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Související infografiky
 1720×    36×  Transkript infografiky

Smogové situace - co to je, jak se chovat

Smogová situace - stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění SO2, NO2, částicemi PM10 nebo O3 překročí některou z příslušných prahových hodnot.

Regulace - míra znečištění ovzduší je tak vysoká, že došlo k překročení regulační prahové hodnoty a pro vybrané stacionární zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni znečištění platí zvláštní podmínky provozu. Může zde být zahrnut i speciální regulační řád zahrnující např. omezení provozu silničních motorových vozidel, které se uplatní v případě, že to v dané situaci má smysl.

Varování - v případě vysokých koncentrací přízemního ozonu (O3) se při překročení vyšší z prahových hodnot nevyhlašuje regulace (ozon je sekundární polutant a není přímo vylučován žádným zdrojem), ale pouze varování bez omezení provozu.

Náchylné skupiny

 • děti včetně kojenců
 • těhotné ženy
 • starší osoby
 • lidé s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí
 • oslabení jedinci (kombinace kouření, nevhodné výživy, období rekonvalescence)

Doporučení ke snížení expozice znečišťujícím látkám a ochraně zdraví

 • omezte pohyb venku, zejména 6-10 a 16-20
 • nevyvíjejte venku fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšení intenzity dýchání
 • omezte větrání – větrejte krátce a intenzivně
 • nezdržujte se v zakouřených prostorách
 • včas zahajte léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží

Doporučení k snížení produkce znečišťujících látek

 • omezte provádění činností, které zhoršují kvalitu ovzduší v místnostech a zvyšují potřebu větrání (kouření, lakování, barvení, sprejování apod.)
 • nepoužívejte krbová topeniště
 • nepalte nic v otevřeném ohništi
 • nikdy (nejen v době smogu) nespalujte v kamnech nebo kotlích odpadky, plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo, mazací oleje
 • upřednostňujte MHD a veřejnou dopravu před automobilem, pokud je to možné
 • nepřetápějte obytné místnosti

Smogová situace ani regulace nepředstavuje bezprostřední ohrožení zdraví či života!

Pokud se považujete za zdravého člověka, který do citlivé skupiny nepatří, riziko bezprostředních zdravotních obtíží vám s vysokou pravděpodobností nehrozí. Ani pro vás však není ovzduší za smogové situace zrovna zdraví prospěšné.V České republice jsou v současnosti vyhlašovány smogové situace nejčastěji kvůli vysokým koncentracím částic PM10 (v zimě) nebo vysokým koncentracím přízemního ozonu (v létě).