infoviz.cz

Velikost ozonové díry

Kategorie
jiné
Klíčová slova
ozonová díra, ozon
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
2. 5. 2021
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
 342×    4×  Transkript infografiky

První graf ukazuje minimální denní množství ozonu v daný rok v Dobsonových jednotkách (DU). Na mocnost ozonové vrstvy má vliv nejen vypouštění určitých látek do atmosféry, které v minulosti způsobily její výrazné ztenčení, ale také meteorologické podmínky v daný rok. Druhý graf ukazuje, který den v roce bylo v daný rok minimum zaznamenáno. Obecně se jedná nejčastěji o některý den na podzim.