infoviz.cz

Proč je kvalita ovzduší důležitá?

Kategorie
kvalita ovzduší, vzdělávací
Klíčová slova
znečišťování ovzduší
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
25. 11. 2021
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Zdroj
WHO, Commonwealth, UNICEF, ČHMÚ, EEA
 244×    22×  Transkript infografiky

Dle odhadů Světové zdravotnické organizace způsobuje špatná kvalita ovzduší 7 milionů předčasných úmrtí ročně (4,2 milionů kvůli venkovnímu znečištění, 3,8 milionů kvůli znečištění v domácnosti).

Přibližně 91 % světové populace dýchá ovzduší, ve kterém překračuje koncentrace jedné či více znečišťujících látek hodnotu doporučenou Světovou zdravotnickou organizací.

Na 65,5 % území ČR (66 % populace) je překročen jeden či více imisních limitů pro ochranu zdraví platných v České republice.

Špatná kvalita ovzduší má řadu vlivů na zdraví a ovlivňuje různé orgány v lidském těle.