infoviz.cz

Vzorkovač

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
PM, měřicí technika
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
15. 5. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 402×    20×  Transkript infografiky

Vzorkovač je zařízení, které slouží k zachycení vzorku částic v ovzduší za kontrolovaných podmínek, což následně umožňuje stanovovat koncentrace vybraných znečišťujících látek.

Čerpadlo umístěné ve spodní části zařízení zajišťuje aktivní odběr přesného objemu vzduchu nastavením požadovaného průtoku. V odběrové hlavě vzduch proudí přes vyměnitelné trysky, které k filtru propouští pouze částice konkrétní frakce (velikosti), nejčastěji frakcí PM10 (částice do 10 µm) nebo PM2,5 (částice do 2,5 µm). Skrze sondu prochází částice o požadované velikosti až k filtru, na kterém se zachycují.

Vzorkování probíhá tak dlouho, dokud neuplyne nastavený časový interval, nejčastěji 24 hodin.

Pokud se jedná o tzv. sekvenční vzorkovač, jsou součástí zařízení i dva zásobníky – jeden na filtry čisté a jeden na filtry navzorkované (exponované). Ze zásobníku na čisté filtry se jeden filtr nasune do pozice, kde skrze něj prochází částice. Po uplynutí intervalu vzorkování je tento filtr zasunut do zásobníku na filtry navzorkované a ze zásobníku s čistými filtry se do pozice vzorkování nasune nový filtr čistý. Kapacita zásobníků je nejčastěji přibližně 15 filtrů, proto musí vzorkovač alespoň jednou za dva týdny obsloužit technik, který doplní čisté filtry do zásobníku na čisté filtry a navzorkované filtry odveze do laboratoře k analýze.

Základem analýzy je stanovení hmotnostní koncentrace částic na filtru (z rozdílu mezi váhou konkrétního filtru čistého a použitého a se znalostí objemu prosátého vzduchu je vypočtena koncentrace částic dané frakce). Tato metoda se označuje jako gravimetrie.

Dále je možné stanovovat koncentrace konkrétních látek v odebraných částicích – například těžkých kovů nebo polycyklických aromatických uhlovodíků, jako je karcinogenní benzo[a]pyren.Vzorkovač na obrázku je jeden z nejpoužívanějších modelů sekvenčních vzorkovačů pro sběr vzorků z ovzduší. Váží okolo 60 až 70 kg, na výšku má 160 cm a vkládané filtry mají průměr 47 mm.