infoviz.cz

Imisní limit - benzo[a]pyren

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
benzo[a]pyren, imisní limity, znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
11. 11. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
 195×    1×  Transkript faktografiky

1 ng.m-3

Imisní limit pro ochranu zdraví pro průměrnou roční koncentraci rakovinotvorného benzo[a]pyrenu. Na významné části našeho území je tento limit pravidelně překračován až několikanásobně.