infoviz.cz

Imisní limit - SO2 - hodinový

Kategorie
kvalita ovzduší
Klíčová slova
SO2, imisní limity, znečišťující látka
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
15. 11. 2022
Autor
Jáchym Brzezina
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
Infoviz
Související infografiky
 272×    1×  Transkript faktografiky

350 µg.m-3

Imisní limit pro ochranu zdraví pro průměrnou hodinovou koncentraci oxidu siřičitého (SO2) v České republice. Limit se považuje za překročený, pokud dojde k překročení hodnoty více než 24× za kalendářní rok.