Vodní bilance a její dlouhodobé změny v létě červen-srpen, 1961–2020, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
srážky, sucho
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
28. 11. 2021
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
Zdroj
CzechGlobe
 42×    1×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

Vodní bilance ukazuje rozdíl mezi množstvím srážek a mírou potenciální evapotranspirace (vypařování) v létě. Kladná bilance značí převládající srážky a přebytek vody, záporná bilance převládající výpar a nedostatek vody. Dvě menší mapy ukazují celkovou vodní bilanci za dvě třicetiletí.

Z těchto map je patrné, že období 1991-2020 ukazuje nižší hodnoty vodní bilance a větší úbytek vody v krajině. Rozdíl mezi dvěma mapami vpravo nahoře ukazuje velká mapa, kde jednoznačně převládají červené odstíny, které reprezentují snížení hodnoty vodní bilance. Dlouhodobě je nejvíce pozorována záporná vodní bilance v oblasti jižní Moravy, v menší míře také ve středních Čechách a části Ústeckého kraje. Nejvíce ale během třicetiletí došlo k úbytku vláhy v severovýchodní a východní části republiky.

Naopak pozitivní posun je možné pozorovat na jen velmi malém území, zejména v pohraničních oblastech Čech.

Celkovou průměrnou vodní bilanci za jednotlivá léta ukazuje graf vlevo nahoře. Graf pod ním ukazuje vodní bilance v létě pro jednotlivá desetiletí. Zde je vidět dlouhodobě sestupný trend a fakt, že v posledním desetiletí hodnoceného období (2011–2020) byla vodní bilance v létě nejvíce záporná. Primárně je to dáno velmi suchými roky 2015, 2018 a 2019. Z celkového počtu 60 lét byla kladná bilance pozorována pouze v 10 z nich.