Počet mrazových dní 1961–2100, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
27. 1. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
Zdroj
CzechGlobe
 45×    1×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

Z výše uvedených informací vyplývá, že počet dní s teplotou pod bodem mrazu se bude v budoucnu snižovat. Tento pokles je patrný již v současnosti z měřených hodnot. Zatímco v dekádě 1961–1970 byl celorepublikový průměr 127 dní/rok, v dekádě 2011–2020 to bylo jen 100 dní. Do konce tohoto století to podle modelů bude pouze 68 dní v případě scénáře středních emisí (RCP4.5) a pouze 32 dní v případě, že se emise CO2 v budoucnu nebudou omezovat (RCP8.5). To představuje jen čtvrtinu počtu tohoto dní v dekádě 1961–1970.

Mrazový den

Mrazový den je jeden z tzv. charakteristických dní v meteorologii. Jako mrazový den je definován den, ve kterém teplota klesla pod bod mrazu (minimální denní teplota je nižší než 0 °C).

RCP

Zkratka RCP znamená tzv. Reprezentativní směr vývoje koncentrací (Representative Concentration Pathway). Tyto směry vyjadřují různé možnosti budoucího vývoje koncentrací skleníkových plynů (podle IPCC). Každý z RCP vyjadřuje určitý scénář srovnávající stav v roce 2100 s hodnotou před průmyslovou revolucí v roce 1750.

RCP4.5

Scénář „středních emisí“ – předpokládá regulaci emisí CO2, ale nikoliv jejich striktní omezení.

RCP8.5

Scénář „vysokých emisí“ – předpokládá situaci, kdy emise CO2 nebudou v budoucnu nijak omezovány.