Počet ledových dní 1961–2020, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
3. 2. 2022
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
Zdroj
CzechGlobe
 47×    1×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

Infografika ukazuje průměrný počet ledových dní na stanicích v České republice pro jednotlivé roky období 1961–2020 (průměr ze všech stanic). Grafy průměru v jednotlivé roky i dekády ukazuji trend snižování počtu těchto dní, kdy se teplota pohybuje celý den pod bodem mrazu. Obzvláště výrazný byl pokles v poslední hodnocené dekádě 2011–2020. V rámci jednotlivých měsíců je statisticky významný především pokles počtu ledových dní v měsíci prosinci.

Nejvíce ledových dní bylo pozorováno v roce 1963, naopak nejméně v roce 1974, který je s rokem 2020 jediným rokem, kdy byl průměrný počet ledových dní v České republice nižší než 10. Přestože je patrný sestupný trend, nejsou vyloučeny extrémy na obou stranách – nejnižší počet těchto dní byl pozorován už v roce 1974, naopak relativně vysoký počet ledových dní byl zaznamenán ke konci hodnoceného období, v roce 2010.