Odchylka průměrné roční a sezónní teploty vzduchu v období 1776–2020 - odchylka od průměru 1961–1990, Česká republika

Kategorie
počasí a klima
Klíčová slova
teplota
Verze
1.0 (žádné další verze)
Publikováno
1. 9. 2021
Stáhnout
Sdílet
Vytvořeno pro
CzechGlobe - klimatickazmena.cz
Zdroj
CzechGlobe
 43×    1×

  Transkript infografiky

Tato infografika vznikla z dat a v rámci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Tuto a další infografiky najdete na stránkách klimatickazmena.cz.

V kruhových diagramech výše jsou zobrazeny roční a sezónní odchylky průměrné teploty vzduchu od ročního či sezónního průměru za období 1961–1990. Sytá červená indikuje výrazně nadprůměrnou teplotu, sytá modrá podprůměrnou. Roční průměr je vyjádřen barvou středu kruhu, sezónní průměr barvou výsečí dle legendy vpravo dole. Pod kruhy je legenda barev, které jsou odlišné pro sezónní průměry a roční průměry.

U sezónních průměrů jsou odchylky vyšší než u průměrů ročních. V případě zimy konkrétního roku je klimatologický průměr počítán jako průměr z prosince roku předchozího a ledna a února příslušného roku. Absolutně nejchladnější byl rok 1829 (průměr: 4,4 °C, odchylka: -2,9 °C), naopak nejteplejší rok 2018 (průměr: 10,0 °C, odchylka: +2,7 °C). V absolutních hodnotách byla nejchladnějším ročním obdobím zima 1830 (-8,6 °C) a nejteplejším léto 2018 a 2019 (+19,8 °C). Sezóny s nejvyšší kladnou a zápornou odchylkou od příslušného průměru za období 1961–1990 jsou zima 1830 (průměr: -8,6 °C, odchylka: -6,9 °C) a zima 2007 (průměr: 2,9 °C, odchylka: +4,6 °C).

V některé roky byla všechna roční období nadprůměrná (např. všechny roky 2014 až 2020, nejvíce v roce 2018, kdy byla nejnižší odchylka +1,9 °C), v jiných letech byla naopak všechna roční období podprůměrná (nejvíce v roce 1805, kdy byla nejnižší odchylka -1,9 °C, naposledy v roce 1978).